Sunday, 4 December 2011

KATA PEMERI

1. IALAH
- Kata yang menghubungkan antara subjek dengan frasa nama. 
- Letaknya di hadapan frasa lama. 
- Contoh ayat: Gunung Kinabalu ialah gunung tertinggi di Malaysi

2. ADALAH

- Kata yang menghubungkan antara subjek dengan frasa adjektif dan frasa sendi nama. 
- Di hadapan frasa sendi nama (untuk).
- Contoh ayat: Bungkusan ini adalah untuk Encik Wong.
- Di hadapan frasa adjektif (benar).
- Contoh ayat: Keyataan itu adalah benar.

No comments: