Sunday, 4 December 2011

KATA NAMA - AM

1.Golongan kata nama terbahagi kepada dua, iaitu :
[a] Kata nama am ;
[b] kata nama khas. 

2.Golongan kata nama merangkumi sejumlah perkataan untuk membina frasa 
nama dan digunakan untuk menamakan orang, tempat atau benda. 

Kata Nama Am 
1.  Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk  menjelaskan nama sesuatu 
yang hidup seperti orang,haiwan dan sesuatu yang tak hidup seperti
tumbuh-tumbuhan,tempat,benda dan sebagainya. 

2. Dengan  kata lain, kata nama am digunakan untuk menyebutsesuatu secara 
am atau umum. 

3. Contoh
i. Manusia   hidup                   
abang, gadis, murid  murid, kerani, guru, doktor,pengawal.                      

ii. Haiwan     hidup                   
kerbau, itik, burung, singa, kura-kura, kucing.

iii. Tumbuh-tumbuhan              
rumput, ros, lalang, paku-pakis.

iv. Benda  tak hidup                      
bakul,pembaris, kipas ,komputer,sudu,pen, buku.

v. Tempat  tak hidup                  
tasik, pulau, pentas, dewan, kedai, negeri.
  
3.   Kata  nama am dapat dibahagikan kepada kata nama am dan kata 
nama am abstrak.

a.  Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dipegang atau dapat 
dirasa atau dikhayalkan,    
contoh tangan, rumah, kolam, basikal.

b. Kata nama am abstrak ialah nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan
 atau dikhayalkan  
contoh  perayaan, keindahan, keselamatan.
 
4. Kata nama am hendaklah ditulis menggunkan huruf kecil kecuali 
penggunaan pada pangkal ayat.   
Contoh ayat 
a.  Ayah sedang  membina sebuah rumah.   
b.  Rumah itu besar dan cantik. No comments: