Sunday, 11 December 2011

KARANGAN - PERBAHASAN - IKLAN


KARANGAN JENIS PERBAHASAN

Kamu akan menyertai pertandiangan perbahasan yang bertajuk, “Iklan di televisyen banyak membawa keburukan kepada kanak-kanak”. Sebagai pihak pencadang, bahaskan tajuk tersebut.

Salam sejatera tuan pengerusi majlis, para hakim yang bijaksana,barisan pembangkang dan hadirin sekalian. Saya bagi  pihak pencadang tetap menyokong tajuk ini. Iklan yang disiarkan di televisyen banyak membawa keburukkan kepada kanak-kanak. Kanak-kanak masih tidak dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Mereka akan mengikut apa sahaja yang mereka lihat.
Hadirin yang dihormati,  Iklan yang disiarkan melalui televisyen, biasanya tertumpu kepada barang-barang yang digemari oleh kanak-kanak seperti makanan ringan. Hal ini, akan merosakkan pemikiran kanak-kanak.
Pihak pengiklan tidak terfikir kesan-kesan buruk kepada kanak-kanak. Mereka hanya berusaha dengan berbagai-bagai cara untuk memikat hati penonton sahaja. Iklan yang disiarkan di televisyen tidak mengandungi sebarang unsur pendidikan kepada kanak-kanak. Iklan-Iklan itu selalu mengalakkan kanak-kanak melakukan pembaziran.
Perkara ini akan mendatangkan kesusahan kepada ibu bapa. Barisan pembangkang yang dimuliakan, Oleh itu, saya ingin menegaskan sekali lagi, iklan yang disiarkan di televisyen lebih banyak mendatangkan keburukan kepada kanak-kanak.  
Sekian,terima kasih. 

No comments: