Sunday, 18 December 2011

IMBUHAN KATA ASING - BAHASA SANSKRIT


IMBUHAN  KATA ASING:
Imbuhan  kata Asing : Bahasa Sanskrit 

Angkasawan 
Erti: Orang yang menjelajahi  angkasa lepas 
Contoh ayat: Empat calon angkasawan Malaysia 
sedang  menjalani  latihan di Rusia.

Cendekiawan
Erti: Orang  yang  cerdik 
Contoh ayat: Para  cendekiawan berbincang untuk
menyelesaikan masalah  antara  dua buah  negara itu.

Ilmuwan 
Erti: Orang  yang melibatkan diri dalam bidang keilmuan 
Contoh ayat: Ilmuan  Islam  di zaman  kerajaan Uthmaniyah
meninggalkan  banyak karya-karya yang agung.

Rupawan
Erti: Orang yang cantik 
Contoh ayat: Gadis rupawan itu anak Pak Mail.

Bangsawan
Erti: Orang yang berketurunan  mulia 
Contoh ayat: Raja  Mariam dihormati kerana dia
berketurunan bangssawan.

Budayawan
Erti: Orang yang ahli  dalam kebudayaan
Contoh ayat: Pelbagai corak songket dipamerkan 
di rumah budayawan itu.

No comments: