Sunday, 18 December 2011

BAHASA SANSKRIT - EKA


1. Ekabahasa
 - Erti : Satu bahasa.  

2. Ekawarana 
 -Erti : Satu bahasa.    
          
3. Ekahala 
   -Erti : Mempunyai atau  mengikut hala sahaja.   

4. Ekafungsi  
    -Erti : Mempunyai satu fungsi. 
    
5. Ekasuku    
    - Erti : Mempunyai satu suku  kata. 

No comments: