Sunday, 18 December 2011

BAHASA SANSKRIT - DWI


1. Dwi- bahasa
Erti: Sesuatu yang bertulis dalam  dua bahasa.

2. Dwibulan 
Erti: Berselang-selang setiap dua bulan.

3. Dwifungsi
Erti: Dua tugas

4. Dwicabang
Erti:Mempunyai dua cabang, pecahan.  

5. Dwi-darma 
Erti: Dua kemestian atau kewajipan.

6. Dwidewan
Erti; Sistem pemerintahan yang mempunyai dua dewan.

7. Dwiguna
Erti; Mempunyi dua kegunaan.

8. Dwiwarna
Erti; Mempunyai dua warna. 

No comments: