Sunday, 18 December 2011

BAHASA SANSKRIT - AWALAM PANCA


1. PANCAINDERA
Erti: DERIA
Contoh ayat :
Manusia dikuniakan pancaidera  untuk mensyukuri nikmat tuhan.

2. PANCARAGAM
Erti: MUZIK, Bunyi-Bunyian
Contoh ayat: kesemua ahli pancaragam sekolah seri puteri 
memakai pakaian seragam.

3. PANCALUMBA   
Erti: Pertandingan sukan yang menghendaki peserta menyertai lima acara

4. PANCAGUNA 
Erti: Bermacam kegunaan  
Contoh ayat: Saintis muda itu mencipta alat pengguna

5.PANCAPERSADA
Erti: Tempat tinggi yang bertingkat-tingkat 
Contoh ayat: Pertandingan nyayian itu diadakan di pancapersada.

6.PANCALISA
Erti: Lima dasar falsafah kenegaraan Republik Indonesia

7.PANCAROBA
Erti:Pertukaran atau peralihan musim
  
    

No comments: