Sunday, 18 December 2011

BAHASA SANSKRIT - AKHIRAN WATI, NITA, MAN

Pengunaan akhiran-wan- akan  menerbitkan kata nama yang membawa 
maksud pelaku  sesuatu perbuatan, pekerjaan atau  tugas, atau pemilik 
sesuatu sifat  atau  kepunyaan.

1. Seniwati
  Erti: perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan seni.

2. Olahragawati
  Erti: ahli sukan perempuan 

3. Peragawati
  Erti:perempuan  yang  memperagakan pakaian

4. Sukarelawati
  Erti:orang  perempuan  yang  melakukan  kerja amal 

5. Budiman 
  Erti:berbudi,bijaksana

 6. Seniman
  Erti:orang lelaki yang mencipta seni 

7. Biduanita
  Erti:orang Puan Seri Saloma mempunyai suara yang 
  merdu dan sedap didengar. 

No comments: