Sunday, 11 December 2011

BAHAGIAN C - LATIHAN 1
BAHAGIAN C
20 MARKAH
(MASA DICADANGKAN : 20 MINIT)

SOALAN 1
Tulis lima nilai yang kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

                Hazarina seorang murid yang pandai. Dia disukai guru dan rakan sekelas kerana berbudi bahasa dan peramah orangnya. Hazarina mempunyai ramai kawan. Dia suka membantu orang yang berada dalam kesususahan.
                Hazarina juga seorang murid yang berdisiplin. Dia patuh kepada segala peraturan sekolah. Ayah dan ibunya juga selalu berpesan kepada Hazarina supaya selalu menjaga nama baik diri dan keluarga. Ayah dan ibunya mahu Hazarina menjadi contoh kepada kawan-Kawannya. Pesanan ayah dan ibunya sentiasa segar di ingatan.  

No comments: