Tuesday, 20 December 2011

LATIHAN TATABAHASA 3 - SET A

1  Hari ini ialah hari jadi adik yang____________.
   A  ketiga    B   bertiga-tiga   C  bertiga   D  ketiga-tiga

2  Pada hari Ahad ramai____________ berniaga di situ.
  A  berniaga  B  perniagaan  C   peniaga  D  meniagakan

3  ______________ deman denggi sangat merbahaya.
   A  Kesakitan  B  Disakiti  C   Pesakit  C  Penyakit

4   ___________ orang budak itu telah pun dijumpai.
    A  Berempat  B  Keempat-empat   C  Empat  D  Keempat

5   Ong Chai telah dilantik sebagai___________ sekolah.
   A   pengawas   B    mengawasi  C  pengawasan   D   diawasi

6Ayah sedang _________ rumput.
  A  dicabut   B   mencabut    C   mencabutkan   D  tercabut
7   Faridah dan Cindy sedang____________ .
   A  bual   B   dibualkan   C  membualkan   D   berbual

8   Guru itu ___________  murid-murid yang degil.
   A   mendenda   B    didenda   C   dendaan   D   denda

9   Budak-budak itu____________ di tengah padang.
   A   gaduh   B  digaduhkan    C  bergaduh   D   pergaduhan

10  Puan Lim sedang__________ di tengah padang.
   A   ditunggu   B    tunggu  C   penunggu   D   menunggu

11   Budak itu berlari__________ membawa bola.
   A  sambil  B  kerana  C   jika   D   sebab

12   Adik menangis____________ terkejut.
   A   jikalau   B   atau    C   kerana   D   dan

13   Peng Chai mengambil begnya___________ pergi dari situ.
   A   semenjak   b    lalu   C   selepas   D   tetapi

14    Ayah akan pergi ke Melaka pada hari ini____________pun esok.
   A   dan   b   kerana    C   semenjak   D   atau

15   Chee Keong hendak mengangkat beg itu____________ tidak terdaya.
   A   kerana   B   jika    C   sebab   D  tetapi

16    Buku itu sanggat__________.
   A    tinggi   B    tebal   C   kuat   D    gemuk

17  Dia menjerit  dengan____________ apabila terkejut.
   A   kuat   B   pantas    C    laju   D   kenjang  

18   Rumah________ itu telah runtuh.
   A   cantik   B   baru   C   buruk   D   busuk

19   Jimmy menjawab soalan gurunya dengan___________-.
   A   lama   B   besar    C    cantik   D   cepat

20    Buah durian sangat__________ rasanya.
   A   busuk   B   indah    C   lazat   D   cantik

Sumber :  http://upsrbm.tripod.com/ltalat3.htm

No comments: