Thursday, 24 November 2011

KATA PANGGILAN

- Panggilan mengikut kedudukan

1. Yang di-Pertuan Agong
- gelaran untuk ketua negara Malaysia.

2. Yang Dipertuan
- gelaran untuk raja, sultan, tuanku.

3. Yang Maha Mulia
- digunakan untuk sultan atau raja yang memerintah.

4. Yang Teramat Mulia
- digunakan untuk keluarga diraja yang terdekat.

5. Yang Mulia.
- digunakan untuk mereka yang bergelar Tengku, Raja,Syed, Engku, Datu.

6. Yang Amat Mulia
- digunakan untuk Undang [Luak di Negeri Sembilan].

7. Yang Amat Berbahagia
- digunakan untuk mereka yang bergelar Tun dan Toh Puan.

8. Yang Amat Berhormat
- digunakan untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Besar, Ketua Menteri.

9. Yang Berhormat Mulia
- digunakan untuk Menteri, Timbalan Menteri, ahli dewan dan ADUN berketurunan raja.

10. Yang Berhormat
- digunakan untuk Menteri, Timbalan Menteri, ahli dewan, ADUN.

11. Yang Berbahagia
- digunakan untuk mereka yang bergelar Tan Sri, Datuk Paduka, Datin Paduka,
   Datuk dan Datin [Yang  bukan wakil rakyat]

12. Yang Dipertua
- digunakan untuk orang yang menjadi ketua sesuatu persatuan.

13. Yang Amat Arif
- Ketua Hakim Negeri. Digunakan dalam situasi format di mahkamah.

14. Yang Arif
- digunakan untuk hakim.

15.Yang Amat Setia
- digunakan untuk Ketua Polis Negara, Ketua Turus Angkatan Tenttera Darat, Laut dan Udara.

16. Yang Setia
- digunnakan untuk Pegawai Kanan Polis, Pegawai Kanan Tentera.

17. Sahibul-al-Samahah
- digunakan untuk mufti.

18. Sahibul-ai-Fadzilah
- digunakan untuk kadi.

19. Tuan, Encik, Saudara
- digunakan untuk orang lelaki yang dihormati.

20. Puan
- digunakaan untuk orang perempuan yang sudah bersuami atau dihormati.

21.Tuan Haji
- digunakan untuk orang lelaki yang telah menunaikan fardu haji.

22. Puan Hajah
- digunakan untuk orang perempuan yang telah menunaikan fardu haji.

23. Cik
- digunaikan untuk orang perempuan yang belum berkahwin atau dihormati.

24.Saudari
- digunakan untuk orang perempuan yang dihormati.

No comments: