Thursday, 24 November 2011

KATA PENEGAS

1. kah 
 - Untuk menegaskan sesuatu pertanyaan.

2. lah
  - Menjelaskan sesuatu pernyataan/ melembutkan permintaan.

3.  juga 
    - Digunakan untuk menguatkan sesuatu pernyataan.

4. - jua
    - Digunakan dalam ayat dramatik.

5. - tah
    - Untuk menegaskan sesuatu pertanyaan tetapi tidak berbentuk mengkhusus.

6. - memang
    - Digunakan untuk menguatkan ayat penyata.

7. - sahaja
    - Digunakan untukk menegaskan sesuatu dan ayat-ayat perinta lagi.

8. - lagi
    - Melembutkan ayat perintah dan menguatkan sesuatu pernyataan.

9. - pun
    - Digunakan untuk menguatkan sesuatu pernyataan. 

No comments: