Monday, 28 November 2011

KATA BILANGAN

1.KATA BILANGAN TAK  TENTU 
   - Menunjukkan bilangan yang tidak tentu jumlahnya. 
   - Sebahagian, beberapa, sekalian, semua, pelbagai, segelintir, seluruh     
  
2. KATA BILANGAN TENTU
   - Mnunjukkan bilangan yang tentu jumlah                                   
   - Dikenali dengan kata bilangan kardinal. 
   - Penjodoh bilangan digunakan. 

3. KATA BILANGAN PECAHAN 
   - Menunjukkan bilangan yang berupa pecahan.
   - Ssetengah, seperempat, separuh, dua pertiga,          
   -Tidak perlu diikut oleh  penjodoh bilangan.  

4. KATA BILANGAN TINGKAT 
   - Menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah. 
   - Dibentuk daripada kata bilangan tentu dengan awalan ‘ke’ kecuali 
      kata  bilangan pertama.  
   - Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya  

5. KATA BILANG PISAHAN
  - Menghitung sesuatu  secara satu persatu atau berasingan 
    contoh:masing-masing, tiap-tiap, setiap                
  -Tidak perlu diikuti oleh penjodoh bilangan .
        

        

No comments: