Monday, 28 November 2011

BAHASA SANSKRIT - AWALAN PRA

1. Prasarana
   -Erti:Kemudahan asas

2. Prasejarah
   -Erti:Pengetahuan mengenai masa sebelum sejarah ditulis.

3. Prasyarat
   -Erti:Syarat yang amat penting.

4. Prasarana
     -Kamudahan   asas.

5.Prasejarah
  -Erti: Pengetahuan mengenai masa sebelum sejarah ditulis.

6.Prasankan 
-Erti:Buruk sangka terhadap sesuatu.

7.Prakata
-Erti:Pendahuluan.

8.Prasekolah
-Erti: Sebelum memasuki sekolah.

9.Pramatang 
-Erti:Sebelum waktunya.

No comments: