Saturday, 29 October 2011

KATA GANDA

1. Ampun-mengampuni
Memberi maaf

2. Ancam-mengancam
Ugut

3. Andam-mengandam
Solek,hias

4. Angkut-mengangkut
Membawa barang-barang kesesuatu tempat

5. Aniaya-menganiayai
Zalim

6. Bahu-membahu
Berkerjasama

7. Balas-membalas
Bersambutan

8. Bantu-membantu
Tolong-menolong

9. Bau-bauan
Berbagai-bagai haruman

10. Bedil-membedil
Tembak dengan senjata berat

11. Caci-mencaci
Saling mengutuk, mencela

12. Cap-mengecap
Cetak-mencetak

13. Cat-mengecat
Kerja mengecat

14. Cecair
Tidak pekat

15. Cela-mencela
Mencaci

16. Dakwa-mendakwa
Membawa kes ke mahkam

17. Dengki-mendengki
Cemburu

18. Diagih-agih
Dibahagikan

19. Dibahagi-bahagi
Diagih   


20. Dibulat-bulat
Dibentuk jadi bulat

21. Ejek-mengejek
Mengata tidak baik

22. Ekor-mengekor
Intip

23. Elak-mengelak
Melindungi diri

24. Faham-memahami
Bersetuju

25. Fitnah-menfitnah
Menuduh

26. Gegasing
Sejenis pokok dedalu

27. Gegelung
Lingkaran

28. Gunung-gemunung/gunung-gunungan
Banyak gunung

29. Habis-habisan
Menentang bersungguh-sungguh

30. Harap-mengharap
Ingin sesuatu yang baik

31. Harga-mengharga
Memuliakan

32. Hasut-menghasut
Suruh buat jahat

33. Hias-menghias
Jadikan cantik

34. Ikat-mengikat
Menyimpul

35. Ikut-mengikut
Buat apa-apa yang orang lain buat

36. Ingat-mengingat
Berwaspada

37. Intip-mengintip
Siasat

38. Iring-mengiring
Berlinangan air mata

39. Jejaka
Pemudah

40.Jejala
Banyak rawan jala

41. Jejari
Banyak jari

42.Jejawi
Sejenis pokok

43.Jejentik
Sejenis jentik-jentik

44.Jilid-menjilid
Menyusun helaian buku untuk dilekatkan

45.Kacau- bilau 
Huru- biru

46. Kait-mengait
Berhubungan

47.Karang-mengarang
Perihal mengarang

48.Kasih-mengasihi
Sayang

49. Kata-mengata
Mencerca

50.Kayu-kayuan
Pelbagai jenis kayu

No comments: